Google+

Bölcső az ég peremén


Bölcsőm e kék ég,
mely a világra ringatott
Sorsom kimérték rég,
hogy legyek énekes halott

Jöttem én is, mint mások -
megannyi búval, bajjal
Jöttem mosollyal, látod
S megyek halk morajjal.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Tükör által homályosan


Tán megszúrtam a Megváltót,
Szent, gyámoltalan oldalán
Mégis, áldva hívtam nevét,
mikor haltam azután.

Korok vajúdtak kínban,
pompa és küzdelem közepén
Harcoltam és haltam sokszor
e csillag hátán én.

Vétkeztem is, szenvedtem is
Voltam hős és bitang
Gyomor, szégyen, ország -
minden harcért sírhant.

Tükör által, homályosan
láttam időtlen viszályt,
Hol számtalan alak,
név alatt - én voltam, ki állt.

Ezért a jövőben örökre,
küzdjek bár, mint egykor,
Haljak, hogy harcosnak szülessek,
de haljak még, mint akkor.


Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

/George S. Patton Jr. tábornok Through A Glass Darkly c. versének ITT közölt, csonka verziója alapján készült műfordítása/

Sötét tó tükre

Telihold ezüstje, éjjeli égbolt
Szétszórt álmok mindenütt, mindegyik félholt
S mit tó tükre mutat, nem az élet
Fekete ecsettel fest furcsa, torz képet

A hamu nem sok, már annyi sincs
Múltad nem több, csak romlott kincs
Szétszórt álmok mindenütt, kedves halottak
Telihold, sötétség, az éjszakák fagyottak.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!