Google+

Kilenc vasárnap


Komoly idő, komor idő
Szent remények - lelkek tavasza!
Visszametsző, lelket söprő
Krisztusunknak hívó szava

Vár a szőlő, lelked kertje
Hogy a magvetőnek azt megkészítsd
Keresztségbe, küzdelembe
Kik a kegyelemben bíznak, elérik.

Újra itt az éj

Fekszem csak, legjobb soraim elengedem
Madár száll tova, feje fölött ág rebben
S itt van most újra, megint - lesújt az éj:
Viszi hát szavaimnak megtört ütemét