Google+

Zátonyok könyve

A zátonyokon ülök, s nézem:
Múltunk füstölgő romjai az égen
Nyomai egy letűnt világnak
Száradt szirmai egy gyönyörű virágnak

Felütöm most e láthatatlan könyvet
Sírok bele pár keserű könnyet
Ne felejtsd: ez a hajótörött könnye
S zárul már a zátonyok könyve.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Kacatok és hamvak

Minden íz megromlott a számban
Csak néhány emlékkép van nálam
De a jelen mindent átír
Tudom: szerettél.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Holt álmok uralma


Mögöttünk már ezredévek
Ösvények és felejtések
Benőtt utak, összedőlt kapuk
Szél görgeti a rengeteg hamut

Kezem fagyott, ültetésre béna
Nincs mag, legfeljebb széna
Kint állok, csupasz ég alatt
Kárálnak köröttem fekete madarak.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

A beavatásról


Több, mint tíz évet töltöttem a mester társaságában. Nem mindig és nem minden pillanatban voltam vele. Mint minden kapcsolatban, ebben is vannak magaslatok és mélypontok, bár számomra ez a mesterrel való viszony mindig is sokkalta kevésbé volt drámaibb, mint amit személyes életemben megéltem.

Áradás után


Néhány könyv, néhány könny
Múlt pillanat, holt közöny
Némán, ahogy éltünk- elmegyünk
És nem tudja senki: szerettünk

Néhány könyv, néhány könny
Múlt pillanat, holt közöny

Tragédiák a mosolyok mögött
Elbarikádozott érzelmek között.Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Az örök Ikarosz

Minden hatalmam e tiszavirág
Pillangók ülik múló világaim torát
S ahogy magányom tengere sodor
Örök Ikarosz: folyton alábukom

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Leláncolt Prométheusz

Tűzért indultam, de csak láncok lettek
Magamra aggattam e rengeteg terhet
Eldobtam azt, mi nemes, magas
Sirattam ezer elmúlt Tavaszt

Tűzért indultam, de csak láncok lettek
Mit szakítottam, mindent felperzselt
Eldobtam azt, mi nemes, magas
Örök utam immár sötétségben halad.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Most még játszolTámogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Mindenem a napvilágon


Bezárkóztál, megmerevedsz, kihűlsz
Fagyottan darabjaidra repülsz
Ahogy minden, mi bomlik - viszi a szél
S ki hisz, mindig új csodákat remél

Némaság, bénaság, oldalamban repeszek
Szerelmed adott múlhatatlan sebeket
Melyek nem gyógyulhatnak, s nem tagadhatom:
Szeretni tudlak csak, és mi nincs, nem játszhatom.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Kint az életben

Idegen tájban gázolok, feldereng előttem könnyeim öble,
De hiába hullnak, tudom: erősebb e sivatagnak földje
Egy hang hív a távolban, és sóhajt, sír, kérlel és remél
Jaj tudom - bár hallom, már nem én vagyok, kihez beszél

Úgy fáj, úgy szorít, úgy éget most ez a végtelen Tél
Letört lélek-darabok, melyeket itt görget köröttem a szél
Soha sem leszel már egészen enyém, de csak maradni tudok,
Szívemben múló jelen, fényes múlt, tovatűnt pillanatok

Tollam hegyén szívemnek vére, galamb-szárny céltalan röppenése
A sziklák alá bújt álom, barlangba űzött vad menekülő lépte
Felköröz, felvijjog bennem az egész, mint eltévedt, árva madár
S bolyong a szív csak, mely otthont már sehol sem talál

Miképpen régen, most újra: mindenki és minden idegen
Kívül állok minden körön, s szemlélek - kívül az életen
Nézhetem csak, mint megtört gyermek, mi nem enyém:
Vesztett álmot, boldogságot, melynek éjszaka lett a helyén.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!

Virágzás előtt

Világok sodródnak fölöttünk tova
A mennyei királyság kifeszített vitorlái
Az égnek örök vándorai, felhőknek bárkái
S nem tudjuk mily erő görget és hova

Látom az új rügyeket, új ágakat
De, hogy melyik mit hoz majd, nem ismerem
Mondd, e fa vajon mily gyümölcsöt terem?
Lesz, ami hozzon virágzó álmokat?

Most indul minden, most fakad
Szárba szökken, fényre vágy, Napot hív
De ajkadon síri csend, szinte kín
Felettünk végtelen kékség halad

Szél borzolja a tájat, hajlít fát, csavar bokrokat
S mi fényes nappal volt, az most éjre vált
Mi élet volt egykor, várja most, hívja a halált
Csitt, nem! Ez csak a Tél visszhangja, mi hívogat.

Támogass egy kávéval!Tetszenek írásaim? Fontold meg és támogass egy kávéval!